TAGSÁGAz Egyesület Rendes tagjai

Eszter Elemér


Eszter Elemér a PBG FMC és Impact Ventures kockázati tőkealap-kezelők igazgatóságának elnöke. Évtizedes befektetői és vállalkozói tapasztalataival az első hazai társadalmi hasznosságú befektetési alapok kezelését irányítja.

Iváncsics Pál


Iváncsics Pál a Portus Buda Group Zrt. igazgatótanácsának tagja. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán végezte, majd tudományos munkatársként dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia, Központi Fizikai Kutató Intézetében. A kilencvenes évek közepétől a Westel Mobil Távközlési Rt. Informatikai igazgatója. 2002-ben MBA üzleti diplomát szerez az angliai The Open University-n. 2005-től a Stratégiai Üzletfejlesztési igazgató, majd informatikai vezérigazgató a magyar T-Mobile-nál. 2008-tól a Magyar Telekom Innovációs Technológiai igazgatója. 2009-től számos telekommunikációs, informatikai cég, kockázati-és más befektetési alap igazgatóságának és befektetési testületének tagja. A PBG befektetési üzletágának döntéseiben működik közre.

Turcsik István


Turcsik István a Portus Buda Group Zrt. igazgatótanácsának tagja, és az Ester Communications Kft. ügyvezetője. 18 éve az egyházi gazdálkodásfejlesztés és a kommunikáció területén dolgozik. Alapítója a Portus Buda Group Zrt-nek. A cégcsoport non-profit tevékenységének az irányítója. 2003 óta a PBG kommunikációs üzletágának, az Ester Communications Kft. stratégiai irányítója, majd 2008-tól ügyvezetője. Speciális területe többek között az etikus vállalatirányítás és az egyházi, non-profit kommunikáció. 2009-ben alapított PBG FMC Kockázati tőkealap-kezelő Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, alapító tagja a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének.

Wildner Ágost


Wildner Ágost a Portus Buda Group Zrt. igazgatótanácsának tagja. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem elvégzése után médiacégekben töltött be vezetői pozíciókat, majd a PBG alapító tulajdonosaként a cégcsoport egyik igazgatója. Ügyvezetésével indult el több leányvállalat az ingatlanfejlesztés, energetika és vendéglátás iparágakban, például a Servitor Pro Multis Nonprofit Kft., a Portus Buda Kft. és nevéhez kapcsolódik a Nissen Kft. is. Vállalkozások tulajdonosaként a kezdetek óta fontosnak tartja, hogy egy cég ne kizárólag profitot, hanem társadalmi értéket is termeljen.

Arete Zrt.


A budapesti Arete Tanácsadó Zrt. a társadalom széles rétegeinek jólétéhez jelentősen hozzájáruló digitális vállalkozásokba fektet. Ezek a startup cégek olyan területeken tevékenykednek, mint azegészség és sport, munka és tanulás, mobilitás és városfejlesztés, valaminta pénzügyi digitális technológia. Az Arete Befektetési Zrt. egyarántkutatja a nemzetközi piac legkiválóbb tehetségeit, legjövőképesebb ötleteit, valamint azértékeihez illeszkedőés azinnovációra nyitott nagyvállalati partnereit. Az Arete jellemzően korai fázisú (pre-seed) startupokba fektet, a vállalkozásoknak pedig nem csak befektetést, hanem szakmai mentorálást és üzletfejlesztési tanácsadást is nyújt.Az Arete fókusza globális, de csakis olyan vállalkozásokat keres, melyeknek stabil csapata mellett legalább prototípus fázisú terméke vagy szolgáltatása van. Figyelmet fordít azeltérő szakmai hátterű tehetségek közös munkájára, a különböző nemzetiségű vállalkozók együttműködésére, valamint a női vállalkozók felkutatására.

Értékteremtő Nonprofit Kft.
Tovább

Értékteremtő Nonprofit Kft.


Az ÉrMe (ÉrtékMegőrző) Hálózat keresztény vállalkozók és cégvezetők számára teremt találkozási lehetőségeket. A klubesteken és egyéb rendezvényeken a hálózat tagjai egyrészt arról tanulhatnak –és cserélhetnek tapasztalatot –, hogy miként tudnak keresztényként dolgozni a gazdasági életben, hogyan tudják összehangolni hitüket és az üzleti tevékenységet. Másrészt az összejövetelek alkalmat adnak arra, hogy a tagok a közös értékrend, a személyes barátság és bizalom alapján üzleti együttműködéseket alakítsanak ki egymással. Az ÉrMe célja továbbá a társadalmi szerepvállalás: rendszeresen támogatja a rászorulókat, továbbá az értékes közösségi kezdeményezéseket.

Az ÉrMe jelmondata –„Az üzlet több mint profit” –kifejezi a tagoknak azt a meggyőződését, hogy a gazdasági tevékenység célja nem csupán az anyagi haszonszerzés, hanem a közjó szolgálata is. Ugyanakkor kifejezi azt is, hogy az ÉrMe tagjai értékesnek tartják az üzleti tevékenységet; hasznot termelő, sikeres vállalkozásokban szeretnének dolgozni.

Gutmann Magyarország Zrt.


A Bank Gutmann rendkívüli szakértelemmel rendelkezik a nagy vagyonok kezelésében, ugyanakkor tökéletesen megérti az ügyfelek igényeit is. Független szervezetek díjai tanúsítják a bank lehető legmagasabb szintű tanácsadási kompetenciáját és piacvezető szerepét Ausztriában. A Gutmann ügyfelei közé bel-és külföldi vállalatok, alapítványok, vagyonos magánügyfelek és családok, valamint intézményi ügyfelek tartoznak.A magyarországi telephelyen, Budapesten az egyéni vagyonkezelés áll a középpontban, amely során alapos szakértelemmel segítik a vagyonos első generációs magánügyfeleket. Ezzel párhuzamosan azonban a csapat tanácsot ad valamennyi Gutmann befektetési termékkel kapcsolatban is –testreszabott szolgáltatás, helyi fókusszal.

Impact Ventures Zrt.


Az IMPACT VENTURES Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. szociális innováció fókuszú társadalmi hasznosságú befektetési alapokat kezel. Célja, hogy befektetéseivel mérhető, pozitív társadalmi hatást váltson ki a pénzügyi megtérülés mellett.Ennek érdekében fenntartható, skálázható üzleti modellel rendelkező szociális vállalkozásokba fektet, és üzletfejlesztő támogatással segíti növekedésüket. A vállalkozások sikerét a pénzügyi megtérülés és a társadalmi hatás együttes megvalósulása jelenti.Az alapok szektortól függetlenül, innovációs kapacitással és növekedési potenciállal rendelkező, különösen a társadalmi integrációra, az oktatásra és foglalkoztatásra, a hátrányos helyzetűek segítésére és a környezeti fenntarthatóságra figyelmet fordító magyar vagy európaivállalkozásokba fektetnek.

Magyar Bencés Kongregáció
Tovább

Magyar Bencés KongregációPiarista Rend Magyar Tartománya
Tovább

Piarista Rend Magyar Tartománya


„Szert tenni a tudásra a jövőbe való befektetést jelenti.”

A Piarista Rend katolikus tanító szerzetesrend, Magyarországon több mint 350 éve vagyunk jelen. Óvodákat, általános és középiskolákat, tanodát, kollégiumokat, főiskolát működtetünk, hogy a fiatalok teljes emberi kibontakozását szolgáljuk. Intézményeinkben több mint 4500 diák tanul és közel 750 munkavállalót foglalkoztatunk. A rend küldetése: a nevelés által evangelizálni. Gazdálkodásunkat az evangélium értékeitől áthatva valósítjuk meg, alapelvünk, hogy az etikának és az igazságosságnak minden egyéb szempontnál fontosabbnak kell lennie agazdasági és adminisztratív döntések során. Minden gazdasági kérdésnél a szolidaritást fogadjuk el alapelvként, ami jelenti az intézményen belüli és az intézményen kívüli (a társadalom kivetettjei irányában megnyilvánuló) szolidaritást is.Befektetési döntéseink során az eredmény mellett egyenértékű célként kezeljük a kiváltott társadalmi és környezeti hatást.

Proactive Holding Zrt.


Dr. Héjj Tibor cégcsoportjának a holdingja. A tulajdonos egész élete a “nemzetköziség” jegyében telt.
Hazai villamosmérnöki egyetemi végzettségén (BME) túl MBA diplomát szerzett az USA egyik top-20
egyetemén, menedzsment doktorátusát pedig Olaszországban védte meg, publikációinak legtöbbje
pedig angol nyelvű.
A munka területén is a nemzetközi reláció a tulajdonos és vele a cégcsoport irányultsága és
megmérettetése. A csoport zászlóshajója stratégia tanácsadó cég (Proactive Management
Consulting), mely részben külföldi cégeknek dolgozik idehaza, részben hazai cégeket segít a
világpiacra (termékeik és szolgáltatásaik mellett tőkebevonási területen, kinti cégek létrehozásában
és vezetésében, stb.) Különösen a német nyelvterület országaiban, de ezen kívül az USA-ban, és a
Távol-Keleten (Tajvan, Szingapúr, stb.) egyaránt. Kiemelt terület a cégekbe történő tőkebevonás vagy
teljes exit. Az elmúlt 2 évben a PMC 8 ilyen sikeres tranzakciónak volt stratégiai előkészítője majd az
eladási oldal vezető tanácsadója, a megbízások döntő többségét sikerdíjasan vállalva.
A Holding kiemelten érdekelt impact investment témákban, e téren a csoport legfőbb cége a Napra
Forgó Nonprofit Közhasznú Zrt, mely 20 éves és 100+ hátrányos helyzetű alkalmazottja van, cél a
munka alkalom biztosítása és az ezen keresztüli társadalmi re-integráció. 2020 év eleje óta a
hátrányos helyzetűek számára a munkahelyen kívül igény esetén a kedvezményes lakhatás is
biztosított, egy szintén impact investment befektetés („social housing”) keretében.

Servitor Pro Mutis Nonprofit Kft.
Tovább

Servitor Pro Mutis Nonprofit Kft.


A Servitor Pro Multis Nonprofit Kft. a bencés, ferences, jezsuita és a piarista szerzetesrend, valamint a Portus Buda Group Zrt. összefogásából alakult meg 2009-ben. A Servitoralapításakor és szolgáltatásaink kidolgozásakor az a felismerés vezérelt bennünket, hogy az egyházi intézmények és a karitatív szervezetek fenntarthatóbb működésének egyik kulcsa az összefogásból eredő erős piaci fellépés.Több mint egy évtizede arra törekszünk, hogy felmérjük az egyházi, karitatív, valamint az egyházközeli non-profit intézmények fenntartásával kapcsolatos legfontosabb igényeket és szükségleteket, és ezekhez alkalmazkodva megtaláljuk, illetve kialakítsuk a legkedvezőbb piaci lehetőségeket és szolgáltatásokat. A „kétpólusú” tulajdonosi struktúra a rendek szilárd értékeit ötvözi széleskörű piaci tapasztalatokkal.A Servitorban mind szakmai, mind emberi kapcsolatainkban maximálisantörekszünk a krisztusi értékrend és az üzletileg etikus viselkedés megvalósítására. Úgy szeretnénk szolgálni és szolgáltatni az egyházi intézmények felé, hogy a közreműködésünkkel még hatékonyabban tudják végezni a munkájukat, küldetésüket. Jelenleg több mint kétszáz szerzetesi ill. római katolikus, görög katolikus,református, evangélikus, baptista egyházi intézményt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat teljes intézményi hálózatát, az ÉTA Szövetséget, valamint több mint tíz szerzetesrendet támogatunk, több mint 500 telephelyen.

Susterra Capital Zrt.


A Susterra Capital Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-t értékelvű magánszemélyek hozták létre, akik fontosnak tartják az értékteremtést a befektetéseiken keresztül is, ahol az eredményes pénzügyi megtérülés és fenntartható pozitív környezeti hatás kéz a kézben jár.A 2020-ban elindítottelső befektetési alapjuk, a Water Impact Fund I a víztechnológia szektor megújításához ésátalakításához kíván hozzájárulni a befektetésein keresztül.Az alap a tőkéjének egy jelentős részét innovatív és skálázható víz-és szenny technológiákba kívánja fektetni, másik részét pedig olyan víz intenzíviparágak technológiáiba, melyek hatékonyabbá teszik a vízfelhasználást és csökkentik a szennyvízkibocsátást. Az alap továbbá olyan áttörő, igazolt és innovatív üzleti megoldásokat keres, amelyek a technológiájukkal előmozdítják az okosvárosok, a körkörös gazdaság és egyéb fenntartható rendszerek elterjedését.A céltársaságoknak bizonyítaniuk kell az üzleti növekedési képességüket a hosszú távon fenntartható környezeti hatás kiváltása érdekében, valamint a reális exit stratégiát, mely összhangban kell legyen az elérendő hosszú távú környezeti hatások céljával.
A Water Impact Fund befektetési csapatának egymást jól kiegészítő, 190 éves üzleti és iparági tapasztata van.
A befektetési lehetőségek megfelelő mennyiségét és széleskörűségét a csapat kiterjedt kapcsolatrendszere biztosítja.

Arany fokozatú támogató tagok

Erste Bank


1819-ben, az Erste jogelődjének a megalapítási vezérelve az volt, hogy a pénzügyi termékek és szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. A 2019-ben működő univerzális bankok elvileg már minden ügyféligényt ki tudnának elégíteni, mégis vannak olyan szegmensek, amelyek nem, vagy csak korlátozottan szerepelnek a célszegmensek között. Számos oka van annak, hogy sokan nem férnek hozzá a hétköznapi élet alapvető eszközeihez, szegénységben élnek, vagy hiányzik az életükből a pénzügyi stabilitás. Az Erste Csoport elkötelezett azok támogatása mellett, akikben csak kevesen hisznek, és segíteni szeretne ezeknek az embereknek a gazdasági fejlődésben és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Magyarországon a szociális banki tevékenység célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson a pénzügyi szolgáltatásokhoz a hátrányos helyzetű embereket segítő civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára. Éppen ezért folyamatosan felülvizsgáljuk szolgáltatási csatornáinkat és foglalkoztatási stratégiánkat, valamint kapcsolatot létesítünk szakértő civil szervezetek és a bank között. Így segítjük kifejezésre juttatni a bank megannyi érintett csoportjának véleményét és igényeit, legyen szó banki ügyfelekről vagy éppen potenciális munkavállalókról. Ennek eredményeként, első körben az EBH két olyan terméket hozott létre és intézményesített a civil szektor szereplői számára, amelyek pénzügyi előnyökkel és speciális finanszírozási lehetőségekkel támogatják ezen szervezetek fejlődését.

Ezen túlmenően, oly módon is törekszünk valós társadalmi értéket teremteni, hogy hidat képzünk az általunk támogatott civil társadalmi szereplők, valamint a potenciális befektetők és szponzorok között. Amennyiben egy civil partnerünk segítségre szorul, hálózatunk összes belső és külső szereplőjét értesítjük és mozgósítjuk, legyen szó akár valamilyen együttműködésről, pénzügyi támogatásról, egy új projektről vagy egy jótékonysági rendezvényről.

Az Erste Social Banking szemléletének és aktivitásainak még részletesebb megismerése végett érdemes elolvasni a szakterület vezetőjével, Szalay Orsolyával készült, itt elérhető interjút!

MKB Bank


UniCredit Bank


Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a magyar bankszektor meghatározó szereplője, az UniCredit páneurópai kereskedelmi bankcsoport része, 1990 óta van jelen Magyarországon. A magán- és vállalati hitelektől és a faktorálástól az európai uniós támogatásokkal megvalósuló nagy fejlesztési projektekig, a számlavezetéstől, bankbetétektől a vagyonkezelésen át a befektetési banki szolgáltatásokig széles körű kínálattal szolgálja ki ügyfeleit. Ezt egészíti ki az UniCredit Leasing Hungary Zrt., és támogatja finanszírozási forrásokkal az UniCredit Jelzálogbank Zrt.

A méltányosabb és igazságosabb társadalom iránti elkötelezettség jegyében 2019 őszén Magyarországon is elindítottuk Social Impact Banking tevékenységünket azzal a céllal, hogy olyan vállalkozások és szervezetek működését támogassuk és finanszírozzuk, melyek a társadalom számára értéket teremtenek, valamint, hogy erősítsük a lakosság pénzügyi és a vállalkozások gazdasági-vállalkozási ismereteit. Célunkat, hogy hozzájáruljunk a társadalom jobbá tételéhez, a Social Impact Banking tevékenység három fő területen támogatja:

Mikrohitel programunkkal segítjük az induló és a már működő mikrovállalkozások alapítását és fejlesztését. Társadalmi hozzájárulásunk részeként mikrohitelünk olyan vállalkozások számára is hozzáférhető, melyek a klasszikus banki finanszírozási keretek között nem jutnának hitelhez.

Társadalmi hasznosságú finanszírozásunkat azoknak a vállalkozásoknak és közhasznú szervezeteknek kínáljuk, amelyek mérhető szociális javulást hoznak a társadalom számára. A kedvező kamattal és biztonságos futamidővel nyújtott hitelek mellett pénzügyi tréningekkel, tapasztalatcserével és az átláthatóság növelésével is segítjük őket.

A pénzügyi oktatás és inklúzió a programunk harmadik eleme, a fiatalok és fiatal felnőttek, valamint az induló vállalkozások alapítóinak pénzügyi-vállalkozási jártasságát szeretnénk fejleszteni. Őket együttműködő partnereinken keresztül, pénzügyi oktató workshopokon, kurzusokon vagy versenyeken keresztül érjük el.

Social Impact Banking tevékenységünkben erősen építünk a pénzügyi ismereteink közvetítésében már bizonyított kompetenciáinkra, valamint munkatársaink magas szintű elkötelezettségére. Tevékenységünk eredményeit folyamatosan monitorozzuk és mérjük.

dr. Cornelius Walter


Cornelius egy impakt befektető, aki a klímaváltozásra, zöld infrastruktúrára és iparági innovációra fókuszál. Mind befektetőként, mind igazgatósági tagként olyan korai és későbbi fázisú cégeknél van jelen, ahol cél a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási hatás (ESG), valamint egy fenntartható üzleti modell. E munkája mellett, Cornelius tanácsadó a Lightrock-nál, ami egy vezető világméretű impakt befektetési platform, amely a Liechtenstein család által támogatott. A Lightrock-nál főként az energiaátállás és a platform további skálázása a fő területe.

Mielőtt az impakt befektetések, felügyelőbizottsági tagság és tanácsadói világába csöppent volna, Cornelius szenior partner volt a McKinsey & Company-nál, ahol pénzügyi intézményeknek, energetikai vállalkozásoknak, állami szektor szereplőinek, illetve egyéb különböző iparágakban dolgozó ügyfeleknek volt tanácsadója, alapvetően növekedési stratégia és nagyszabású átalakítások területén.

Hiventures


A Hiventures a magyar vállalkozások fejlődésének legaktívabb tőkebefektető partnere. Küldetésünk, hogy egyedi tőkefinanszírozási megoldásainkkal növekedéshez és innovációhoz biztosítsunk forrást a hazai vállalkozások számára. Befektetési programjaink ötletfázistól nagyvállalatokig érhetőek el, mellyel lefedjük a teljes vállalkozói ökoszisztémát, így fejlesztve annak versenyképességét. Portfóliócégeinknek megbízható és rugalmas befektető partnerei vagyunk fejlődésben és válságkezelésében egyaránt. Folyamatainkban szakmai támogatónk a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Iparágfüggetlen befektetési politikánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a mindennapi életünket, munkafolyamatainkat, emberi kapcsolatainkat jobbá és könnyebbé tudjuk tenni az általunk finanszírozott startupok vállalkozásokon keresztül. Mivel az impact befektetési területet egy folyamatosan növekvő szegmense a VC/PE iparágnak, így nagyobb lehetőségünk nyílik, társadalmi, környezeti, fenntarthatósági szempontokból is vizsgálni az innovatív projekteket, amelyek során a világot egy élhetőbb hellyé tudjuk tenni.

Ezüst fokozatú támogató tagok

Szabadhegÿ Péter


Magyarország volt nagykövete az Egyesült Királyságban, jelenleg a Szuverén Máltai Lovagrend Kormányzati Tanácsának ügyvezető alelnöke valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Jövőképesség Kutatóközpontjának (Social Futuring Center, SFC) nemzetközi ügyekért felelős igazgatója. Karrierje során többek között olyan területekkel foglalkozott, mint a banki és vezetési tanácsadás, a magántőke és induló (start-up) befektetések, a családi vállalkozás menedzsment, a diplomácia és a jótékonysági szervezetek (Fulbright Commission, Rotary International és a Szuverén Máltai Lovagrend) irányítása.

Gyermekkorát az Amerikai Egyesült Államokban töltötte, valamint ott végezte tanulmányait is, és kezdte meg professzionális karrierjét. 30 éves korában költözött Budapestre, ahol jelenleg is él feleségével és öt gyermekével.

Közgazdászként mesterdiplomával végzett a London School of Economics egyetemen. Ezzel párhuzamosan végezte a University of Chicago egyetemet, ahol akkreditált MBA mesterdiplomát szerzett.

Bronz fokozatú támogató tagok

Magnet Bank


Korintus BalázsDr. Matuz János Ügyvédi Iroda
Tovább

Dr. Matuz János Ügyvédi Iroda


Tiszteletbeli tagok


Nikolaus Spieckermann-Hutter
Tovább

Nikolaus Spieckermann-Hutter


Nikolaus Hutter a New Paradigm Venturesalapítója, egy tanácsadó cég, amelynek középpontjában a hatásvezérelt gazdaságra való áttérés felgyorsítása áll. Együttműködő partnereivel, Angello-val, tanácsokat ad nemzetközi nem kormányzati szervezeteknek impactüzletés befektetések terén, s hatásvezérelt vállalkozói csapatokkal dolgozik. Ezenkívül a Susterra Capital hatással bíró befektetési vállalkozás stratégiai és impact tanácsadójaés az amerikai Heifer International igazgatóságánaktagja. Emellett a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének tiszteletbeli tagja és a Hellenic Impact Investing Network társalapítója.Együttműködő partnerekkel közösen létrehozta az első akcelerátor programot a társadalmi innovátorok számára, és ő indította el a közép, és keletEurópa hatásvezérelt befektetők és társadalmiújítók legjelentősebb éves rendezvényét.Ezt megelőzően, a vezető impact befektetői hálózat, a Toniic,vezetője volt Európában, illetve operációs elnökhelyettesfunkciót töltött be egy vízügyi cégnél és több mint egy évtizedig a kockázati tőke iparban dolgozott.

dr. Ming Barbara


Iváncsics Gergely


Iváncsics Gergő 2015 óta részt vesz az Impact Ventures, Magyarország első social impact alapjának a felállításában és alapításában, és 2018 szenvedélyesen növeli az alap portfólióját, melyek kezdeti fázísú társadalmi vállalkozások. Gergő az Impact Ventures alapkezelő befektetésekért és hatásmérésért felelős vezetője. Technológiai startupok kockázati tőkebefektetései és felvásárlásai terén szerzetttapasztalatait az Impact Ventures-nél társadalmilag hasznos technológiai innovációk felkutatására és befektetésére fordítja. Tanulmányait vállalkozásfejlesztés (BCE), nemzetközi menedzsment (CEMS MIM) és pszichológia (ELTE, SZTE) területeken végezte.

Ananda Ventures


Ananda Impact Ventures Európa egyik vezető impact befektetője. Ananda olyan vállalatokba fektet, melyek társadalmi kihívásokat szólítanak meg olyan lényeges területeken, mint az oktatás, egészségügy, fogyasztás és az elöregedő társadalom.Az Ananda Ventures csapata hisz a piac alapú, fenntartható és mérhető modellek erejében, melyeknek a pozitív hatáskiváltás a lényegi eleme. Az alapítók lelkesedését sajátunkénak hisszük, s szeretnénk olyan megoldásokat létrehozni, melyek igazán fontosak. Annak érdekében, hogy a küldetésüket erősítsük, létrehoztunk egy olyan közeget ahol virágozhatnak. Mindez köszönhető a csapat, a befektetők és a szakemberek kapcsolatrendszer, szakértelme, tőkéje és tapasztalatának.Ananda80 Mn Eurot kezel és büszkén társul vezető befektetőkkel Európa szerte, vállalkozóktól kezdve családokig, illetve tradicionális tőkebefektetőkkel.

Szabadhegy Gabriella


Szabadhegy Gabriella 2017 és 2020 között ügyvezető titkára a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének. Jelenleg a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének kancellárja és a Márton András Deák Alapítvány kuratóriumának tagja, aminek célja a Kárpátmedencében élő pedagógusok, egészségügyi és szociális területen dolgozók; valamint felsőfokú tanulmányokat végzők ösztöndíj rendszerű támogatása.

Hogyan lehet tagja a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének?


AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület az alábbi célok megvalósulása érdekében jött létre

 • A magyarországi és Közép-Kelet-Európai befektetők, befektetési döntéseikben az eredmény részeként és azzal egyenértékű célként vegyék figyelembe a befektetés által kiváltott társadalmi és környezeti hatást.

 • Összefogni azt a befektetői kört, amely szándéka, hogy működésével a pénzügyi megtérülés mellett pozitív társadalmi vagy környezeti hatást is gyakoroljon.

 • Előmozdítani egy, az így kialakuló befektetői szegmens működéséhez szükséges tanácsadói és szolgáltatási infrastruktúra létrejöttét.

 • Az Egyesület tagjai által elfogadott és kidolgozott, társadalmi és környezeti hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód normáinak magyarországi és Közép-Kelet-Európai népszerűsítése.

 • Kapcsolattartás más – azonos vagy hasonló célra létrejött – hazai és külföldi szervezetekkel.

 • A társadalmi hasznosságú befektetők és társadalmi vállalkozók ökoszisztémájának élénkítése.

 • Tudásközpont létesítése, fejlesztése, ehhez való hozzáférés biztosítása az Egyesület tagjai számára.

 • A tagok által felvállalt értékek képviselete a különböző szabályozó és együttműködő szervezetek, testületek előtt.

 • A rendszeres eszmecserére, kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre alkalmas szakmai fórumok biztosítása.

Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja

 • Képviseli tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör érdekeit.

 • Rendszeresen szervez szakmai fórumokat tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör számára.

 • Saját hírlevelet publikál, facebook és LinkedIn oldalt üzemeltet.

 • Honlapot működtet (www.thbe.hu).

 • Kapcsolati hálót épít és tart fenn tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör számára.

 • Célkitűzései megteremtése érdekében gyűjti az anyagi forrásokat.

 • A meglévő nemzetközi értékelési módszereket alapul véve, de a hazai környezet sajátosságainak figyelembe vételével kidolgozza, majd folyamatosan fejleszti a társadalmi, illetve környezeti hatás mérésének gyakorlatát.

TAGSÁGI FORMÁI

Rendes tag

 • Az Egyesület (továbbiakban THBE) rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a THBE célkitűzésével egyetért, és a tagsági felvétel kezdeményezésekor már a befektetett tőkéjének legalább 10%-át vagy 10 millió Euro-t társadalmi hasznosság novelésére fordította, s ezt az arányt folyamatosan fenntartja.

 • A THBE rendes tagjai fenntartják a jogot arra, hogy a tagsági felvételi kérelem kapcsán Közgyűlésen hozzanak döntést a tagjelentkező felvételéről. A felvételkor teljesülnie kell a következőknek: a tagságra jelentkező tevékenységével képviseli a THBE által megfogalmazott módon a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmódot, valamint fenntartja a társadalmi hasznosság növelésére fordított portfolio-arányt, továbbá a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexének megfelelően végzi befektetési, illetve ráfordítási tevékenységét. Portfoliójában etikátlan vállalkozás nem szerepel, azaz az emberi méltóság és a természetes környezet ellen súlyosan nem vét.

 • A tagságra jelentkező a THBE mindenkori céljainak megvalósítása érdekében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban és a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexében foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 • Közgyűlésen szavazati joga van.

 • Az Egyesület honlapján kiemelt felület áll rendelkezésre bemutatkozó, illetve releváns témájú híranyagok közlésére.

 • Negyedéves hírlevélben közlési lehetőséget kap.

 • Investors’ Breakfast-eken kizárólagos részvételi lehetőséget kap. Az Investors’ Breakfast informális találkozásra ad lehetőséget a befektetői tagság és exkluzív meghívottak részvételével.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) elsőbbségi részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 200.000 Ft/év.

Támogató tag

 • Az Egyesület (továbbiakban THBE) támogató tagja, pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzéseinek megfelelő működését, a Rendes Tagok által képviselt befektetési fajták elterjedése érdekében pénzügyi hozzájárulás útján, illetve kiegészítő tevékenységével támogatja, a befektetésekhez kiegészítő szolgáltatást nyújt, illetve alaptevékenysége az Egyesületével rokon. Céljai közt szerepelhet a Rendes Tagsági szint elérése, ennek érdekében a THBE szakmai közreműködésével a civil  ökoszisztéma tagjaként társadalmi hatású vállalkozásokat támogat szakmai, pénzügyi vagy egyéb természetű szolgáltatással.

 • A Támogató Tag a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexének megfelelően végzi a fentebb részletezett támogatói tevékenységét, továbbá az alapszabályban és a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexében foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Tevékenységében etikátlan vállalkozás nem szerepel, azaz az emberi méltóság és a természetes környezet ellen súlyosan nem vét.

 • Támogató tagság arany, ezüst és bronz fokozatban lehetséges.

Arany fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján kiemelt felület áll rendelkezésre bemutatkozó, illetve releváns témájú híranyagok közlésére.

 • Negyedéves hírlevélben közlési lehetőséget kap.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) elsőbbségi részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 200.000 Ft/év.

Ezüst fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján bemutatkozó felület áll rendelkezésre.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 100.000 Ft/év.

Bronz fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján felsorolás szintű megjelenést biztosítunk.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 60.000 Ft/év.

Tiszteletbeli Tag

Meghívás alapon ajánljuk fel olyan tagjelöltnek, aki önkéntes munkájával járul hozzá az Egyesület munkájához.


CSATLAKOZÁS MÓDJA

 • Belépési nyilatkozatot kell benyújtani az elnökség számára

 • A belépési nyilatkozat megszavazása a kérelem beérkezését követő első ülésen történik

 

A belépési nyilatkozatok innen tölthetők le word formátumban:

Minden jog fenntartva THBE 2021