[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

TAGSÁGAz Egyesület Rendes tagjai

Eszter Elemér


Eszter Elemér a PBG FMC és Impact Ventures kockázati tőkealap-kezelők igazgatóságának elnöke. Évtizedes befektetői és vállalkozói tapasztalataival az első hazai társadalmi hasznosságú befektetési alapok kezelését irányítja.

Iváncsics Pál


Iváncsics Pál a Portus Buda Group Zrt. igazgatótanácsának tagja. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán végezte, majd tudományos munkatársként dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia, Központi Fizikai Kutató Intézetében. A kilencvenes évek közepétől a Westel Mobil Távközlési Rt. Informatikai igazgatója. 2002-ben MBA üzleti diplomát szerez az angliai The Open University-n. 2005-től a Stratégiai Üzletfejlesztési igazgató, majd informatikai vezérigazgató a magyar T-Mobile-nál. 2008-tól a Magyar Telekom Innovációs Technológiai igazgatója. 2009-től számos telekommunikációs, informatikai cég, kockázati-és más befektetési alap igazgatóságának és befektetési testületének tagja. A PBG befektetési üzletágának döntéseiben működik közre.

Turcsik István


Turcsik István a Portus Buda Group Zrt. igazgatótanácsának tagja, és az Ester Communications Kft. ügyvezetője. 18 éve az egyházi gazdálkodásfejlesztés és a kommunikáció területén dolgozik. Alapítója a Portus Buda Group Zrt-nek. A cégcsoport non-profit tevékenységének az irányítója. 2003 óta a PBG kommunikációs üzletágának, az Ester Communications Kft. stratégiai irányítója, majd 2008-tól ügyvezetője. Speciális területe többek között az etikus vállalatirányítás és az egyházi, non-profit kommunikáció. 2009-ben alapított PBG FMC Kockázati tőkealap-kezelő Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, alapító tagja a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének.

Wildner Ágost Balázs


Az ezredforduló óta felső vezetői pozíciókat tölt be a média, ingatlanfejlesztés és kockázati tőkealap-kezelés területén, valamint több társadalmi hasznosságú vállalkozás elindítója. A megszerzett tapasztalatait jelenleg tanácsadóként hasznosítja. A THBE alapító tagja.

Arete Zrt.


A budapesti Arete Tanácsadó Zrt. a társadalom széles rétegeinek jólétéhez jelentősen hozzájáruló digitális vállalkozásokba fektet. Ezek a startup cégek olyan területeken tevékenykednek, mint azegészség és sport, munka és tanulás, mobilitás és városfejlesztés, valaminta pénzügyi digitális technológia. Az Arete Befektetési Zrt. egyarántkutatja a nemzetközi piac legkiválóbb tehetségeit, legjövőképesebb ötleteit, valamint azértékeihez illeszkedőés azinnovációra nyitott nagyvállalati partnereit. Az Arete jellemzően korai fázisú (pre-seed) startupokba fektet, a vállalkozásoknak pedig nem csak befektetést, hanem szakmai mentorálást és üzletfejlesztési tanácsadást is nyújt.Az Arete fókusza globális, de csakis olyan vállalkozásokat keres, melyeknek stabil csapata mellett legalább prototípus fázisú terméke vagy szolgáltatása van. Figyelmet fordít azeltérő szakmai hátterű tehetségek közös munkájára, a különböző nemzetiségű vállalkozók együttműködésére, valamint a női vállalkozók felkutatására.

Értékteremtő Nonprofit Kft.
Tovább

Értékteremtő Nonprofit Kft.


Az ÉrMe (ÉrtékMegőrző) Hálózat keresztény vállalkozók és cégvezetők számára teremt találkozási lehetőségeket. A klubesteken és egyéb rendezvényeken a hálózat tagjai egyrészt arról tanulhatnak –és cserélhetnek tapasztalatot –, hogy miként tudnak keresztényként dolgozni a gazdasági életben, hogyan tudják összehangolni hitüket és az üzleti tevékenységet. Másrészt az összejövetelek alkalmat adnak arra, hogy a tagok a közös értékrend, a személyes barátság és bizalom alapján üzleti együttműködéseket alakítsanak ki egymással. Az ÉrMe célja továbbá a társadalmi szerepvállalás: rendszeresen támogatja a rászorulókat, továbbá az értékes közösségi kezdeményezéseket. Az ÉrMe jelmondata –„Az üzlet több mint profit" –kifejezi a tagoknak azt a meggyőződését, hogy a gazdasági tevékenység célja nem csupán az anyagi haszonszerzés, hanem a közjó szolgálata is. Ugyanakkor kifejezi azt is, hogy az ÉrMe tagjai értékesnek tartják az üzleti tevékenységet; hasznot termelő, sikeres vállalkozásokban szeretnének dolgozni.

Gutmann Magyarország Zrt.


A Bank Gutmann rendkívüli szakértelemmel rendelkezik a nagy vagyonok kezelésében, ugyanakkor tökéletesen megérti az ügyfelek igényeit is. Független szervezetek díjai tanúsítják a bank lehető legmagasabb szintű tanácsadási kompetenciáját és piacvezető szerepét Ausztriában. A Gutmann ügyfelei közé bel-és külföldi vállalatok, alapítványok, vagyonos magánügyfelek és családok, valamint intézményi ügyfelek tartoznak.A magyarországi telephelyen, Budapesten az egyéni vagyonkezelés áll a középpontban, amely során alapos szakértelemmel segítik a vagyonos első generációs magánügyfeleket. Ezzel párhuzamosan azonban a csapat tanácsot ad valamennyi Gutmann befektetési termékkel kapcsolatban is –testreszabott szolgáltatás, helyi fókusszal.

Impact Ventures Zrt.


Az IMPACT VENTURES Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. szociális innováció fókuszú társadalmi hasznosságú befektetési alapokat kezel. Célja, hogy befektetéseivel mérhető, pozitív társadalmi hatást váltson ki a pénzügyi megtérülés mellett.Ennek érdekében fenntartható, skálázható üzleti modellel rendelkező szociális vállalkozásokba fektet, és üzletfejlesztő támogatással segíti növekedésüket. A vállalkozások sikerét a pénzügyi megtérülés és a társadalmi hatás együttes megvalósulása jelenti.Az alapok szektortól függetlenül, innovációs kapacitással és növekedési potenciállal rendelkező, különösen a társadalmi integrációra, az oktatásra és foglalkoztatásra, a hátrányos helyzetűek segítésére és a környezeti fenntarthatóságra figyelmet fordító magyar vagy európaivállalkozásokba fektetnek.

Magyar Bencés Kongregáció
Tovább

Magyar Bencés Kongregáció


Proactive Holding Zrt.


Dr. Héjj Tibor cégcsoportjának a holdingja. A tulajdonos egész élete a “nemzetköziség” jegyében telt. Hazai villamosmérnöki egyetemi végzettségén (BME) túl MBA diplomát szerzett az USA egyik top-20 egyetemén, menedzsment doktorátusát pedig Olaszországban védte meg, publikációinak legtöbbje pedig angol nyelvű. A munka területén is a nemzetközi reláció a tulajdonos és vele a cégcsoport irányultsága és megmérettetése. A csoport zászlóshajója stratégia tanácsadó cég (Proactive Management Consulting), mely részben külföldi cégeknek dolgozik idehaza, részben hazai cégeket segít a világpiacra (termékeik és szolgáltatásaik mellett tőkebevonási területen, kinti cégek létrehozásában és vezetésében, stb.) Különösen a német nyelvterület országaiban, de ezen kívül az USA-ban, és a Távol-Keleten (Tajvan, Szingapúr, stb.) egyaránt. Kiemelt terület a cégekbe történő tőkebevonás vagy teljes exit. Az elmúlt 2 évben a PMC 8 ilyen sikeres tranzakciónak volt stratégiai előkészítője majd az eladási oldal vezető tanácsadója, a megbízások döntő többségét sikerdíjasan vállalva. A Holding kiemelten érdekelt impact investment témákban, e téren a csoport legfőbb cége a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Zrt, mely 20 éves és 100+ hátrányos helyzetű alkalmazottja van, cél a munka alkalom biztosítása és az ezen keresztüli társadalmi re-integráció. 2020 év eleje óta a hátrányos helyzetűek számára a munkahelyen kívül igény esetén a kedvezményes lakhatás is biztosított, egy szintén impact investment befektetés („social housing”) keretében.

Servitor Pro Mutis Nonprofit Kft.
Tovább

Servitor Pro Mutis Nonprofit Kft.


A Servitor Pro Multis Nonprofit Kft. a bencés, ferences, jezsuita és a piarista szerzetesrend, valamint a Portus Buda Group Zrt. összefogásából alakult meg 2009-ben. A Servitoralapításakor és szolgáltatásaink kidolgozásakor az a felismerés vezérelt bennünket, hogy az egyházi intézmények és a karitatív szervezetek fenntarthatóbb működésének egyik kulcsa az összefogásból eredő erős piaci fellépés.Több mint egy évtizede arra törekszünk, hogy felmérjük az egyházi, karitatív, valamint az egyházközeli non-profit intézmények fenntartásával kapcsolatos legfontosabb igényeket és szükségleteket, és ezekhez alkalmazkodva megtaláljuk, illetve kialakítsuk a legkedvezőbb piaci lehetőségeket és szolgáltatásokat. A „kétpólusú” tulajdonosi struktúra a rendek szilárd értékeit ötvözi széleskörű piaci tapasztalatokkal.A Servitorban mind szakmai, mind emberi kapcsolatainkban maximálisantörekszünk a krisztusi értékrend és az üzletileg etikus viselkedés megvalósítására. Úgy szeretnénk szolgálni és szolgáltatni az egyházi intézmények felé, hogy a közreműködésünkkel még hatékonyabban tudják végezni a munkájukat, küldetésüket. Jelenleg több mint kétszáz szerzetesi ill. római katolikus, görög katolikus,református, evangélikus, baptista egyházi intézményt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat teljes intézményi hálózatát, az ÉTA Szövetséget, valamint több mint tíz szerzetesrendet támogatunk, több mint 500 telephelyen.

Arany fokozatú támogató tagok

MBH Bank Private Banking


Az MBH Bank 2003-ban indította Private Banking üzletágát, amely a bank több mint 65 éves pénzügyi tapasztalatára és nemzetközi kapcsolatrendszerére támaszkodik. 2022. március 31-én egyesült a Magyar Bankholding két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank. 2023. április 30-án a Takarékbank is beolvadt az MKB Bankba, az egyesült bank MBH Bank Nyrt. név alatt működik tovább 2023. május 1-jétől. Alapértékeinket maximálisan szem előtt tartva kiemelt ügyfeleink számára ezt követően is a legmagasabb szintű kiszolgálást kívánjuk nyújtani. Célunk a magánszemélyek és társas vállalkozások egyedi igényekre épülő, személyes tanácsadón keresztül nyújtott teljeskörű pénzügyi kiszolgálása: a számlavezetéstől a pénzügyi tervezésen és befektetési tanácsadáson át a portfolió kezelésig. Az MBH Bank kiemelten fontosnak tartja, hogy - gazdasági erejéhez mérten- széleskörű szerepvállalásán keresztül hozzájáruljon a közösség fejlesztéséhez. Az MBH Bank társadalmi felelősségvállalása keretében, adományozási és szponzorációs tevékenysége révén valós segítséget kíván nyújtani a társadalom egészének érdekeit szolgáló programok és ügyek támogatásával, így a pénzügyi kultúra fejlesztése, szemléletformálás, a társadalmi felzárkóztatás és esélyteremtés, illetve a fenntarthatóság kiemelt jelentőséggel bírnak. A hármas fúzióval létrejött nagybank célja, hogy fenntarthatóság szempontjából a hazai bankpiac élmezőnyébe tartozzon, így 2022 során fogadta el átfogó ESG, azaz Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) stratégiáját, amelynek megvalósításán jelenleg is dolgozik. Kifejezett törekvése, hogy lakossági ügyfeleit is minél inkább a zöld irányba terelje, és felhívja a figyelmüket zöld termékekre. További törekvés, hogy a bank belső működése is fenntarthatóvá váljon, ezáltal is példát mutatva partnereink és ügyfeleink számára a felelős működés tekintetében – pl. dekarbonizáció elérése, ESG szemlélet beépítése. A bank digitalizációs törekvései támogatják többek között a dekarbonizációs célokat, és a fenntarthatósággal kapcsolatos termék- és szolgáltatásfejlesztést is.

UniCredit Bank


Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a magyar bankszektor meghatározó szereplője, az UniCredit páneurópai kereskedelmi bankcsoport része, 1990 óta van jelen Magyarországon. A magán- és vállalati hitelektől és a faktorálástól az európai uniós támogatásokkal megvalósuló nagy fejlesztési projektekig, a számlavezetéstől, bankbetétektől a vagyonkezelésen át a befektetési banki szolgáltatásokig széles körű kínálattal szolgálja ki ügyfeleit. Ezt egészíti ki az UniCredit Leasing Hungary Zrt., és támogatja finanszírozási forrásokkal az UniCredit Jelzálogbank Zrt.

A méltányosabb és igazságosabb társadalom iránti elkötelezettség jegyében 2019 őszén Magyarországon is elindítottuk Social Impact Banking tevékenységünket azzal a céllal, hogy olyan vállalkozások és szervezetek működését támogassuk és finanszírozzuk, melyek a társadalom számára értéket teremtenek, valamint, hogy erősítsük a lakosság pénzügyi és a vállalkozások gazdasági-vállalkozási ismereteit. Célunkat, hogy hozzájáruljunk a társadalom jobbá tételéhez, a Social Impact Banking tevékenység három fő területen támogatja:

Mikrohitel programunkkal segítjük az induló és a már működő mikrovállalkozások alapítását és fejlesztését. Társadalmi hozzájárulásunk részeként mikrohitelünk olyan vállalkozások számára is hozzáférhető, melyek a klasszikus banki finanszírozási keretek között nem jutnának hitelhez.

Társadalmi hasznosságú finanszírozásunkat azoknak a vállalkozásoknak és közhasznú szervezeteknek kínáljuk, amelyek mérhető szociális javulást hoznak a társadalom számára. A kedvező kamattal és biztonságos futamidővel nyújtott hitelek mellett pénzügyi tréningekkel, tapasztalatcserével és az átláthatóság növelésével is segítjük őket.

A pénzügyi oktatás és inklúzió a programunk harmadik eleme, a fiatalok és fiatal felnőttek, valamint az induló vállalkozások alapítóinak pénzügyi-vállalkozási jártasságát szeretnénk fejleszteni. Őket együttműködő partnereinken keresztül, pénzügyi oktató workshopokon, kurzusokon vagy versenyeken keresztül érjük el.

Social Impact Banking tevékenységünkben erősen építünk a pénzügyi ismereteink közvetítésében már bizonyított kompetenciáinkra, valamint munkatársaink magas szintű elkötelezettségére. Tevékenységünk eredményeit folyamatosan monitorozzuk és mérjük.

Hiventures


A Hiventures a magyar vállalkozások fejlődésének legaktívabb tőkebefektető partnere. Küldetésünk, hogy egyedi tőkefinanszírozási megoldásainkkal növekedéshez és innovációhoz biztosítsunk forrást a hazai vállalkozások számára. Befektetési programjaink ötletfázistól nagyvállalatokig érhetőek el, mellyel lefedjük a teljes vállalkozói ökoszisztémát, így fejlesztve annak versenyképességét. Portfóliócégeinknek megbízható és rugalmas befektető partnerei vagyunk fejlődésben és válságkezelésében egyaránt. Folyamatainkban szakmai támogatónk a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Iparágfüggetlen befektetési politikánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a mindennapi életünket, munkafolyamatainkat, emberi kapcsolatainkat jobbá és könnyebbé tudjuk tenni az általunk finanszírozott startupok vállalkozásokon keresztül. Mivel az impact befektetési területet egy folyamatosan növekvő szegmense a VC/PE iparágnak, így nagyobb lehetőségünk nyílik, társadalmi, környezeti, fenntarthatósági szempontokból is vizsgálni az innovatív projekteket, amelyek során a világot egy élhetőbb hellyé tudjuk tenni.

Sharity


Nagyon nehéz eldönteni azt, hogy milyen átlátható csatornákon keresztül, milyen eszközök segítségével, milyen feltételek mellett biztosíthatjuk azt, hogy az adomány, a jótékonysági felajánlás valóban az arra rendelt jótékony célra, a kívánt összegben érkezzen meg. A cégeknek soha nem volt annyira fontos mint ma, hogy biztosítva legyenek afelől, hogy az általuk nyújtott adományok a jogszabályoknak megfelelően és azon túlmutatóan a legmagasabb etikai elvárások szerint kerüljenek – átlátható módon, ellenőrizhetően - felhasználásra. A magánszemélyeknek pedig, ezeken felül, nagyon fontos az olyan – egyszerűen érthető és alkalmazható - lehetőségek megjelenése a hagyományos adományozási formák mellett, amely keretében pénz vagy tárgyi adomány nélkül is lehetséges az adományozás, mint pl. a reklám nézés, hűségpontok felhasználása által. A jótékonysági szervezetek pedig - és nem kizárólag a kisebbek, kevésbé ismertek - folyamatosan küzdenek azzal, milyen módon tudnának további forrásokat bevonni az általuk felvállalt jótékony cél elérése érdekében. A Sharity megálmodói ezekre a létező kihívásokra ajánlanak egy minden szempontból átlátható, ellenőrizhető, a korunk innovatív elvárásainak megfelelő megoldást, amely 2020-ban bekerült a TOP100 legérdekesebb magyar találmány és fejlesztés közé is.

Impact Hub / Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvány
Tovább

Impact Hub / Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvány


Az Impact Hub hálózata teret ad a társadalmi, környezeti problémákra érzékeny vállalkozásoknak. Világszerte 102 városban - köztük Budapesten - biztosít közösségi irodákat az innovatív és kreatív vállalkozóknak, szabadúszóknak, cégeknek és szervezeteknek, akiket foglalkoztatnak a társadalmi, környezeti problémák, és a rájuk adható megoldások – üzleti, vagy egyéni szinten. Olyan kezdeményezésekkel és vállalkozásokkal foglalkozunk, amik a profit mellett egyéb maradandó értékeket is teremtenek, és elősegítik a társadalom fejlődését. Budapesten 2016 óta működik az Impact Hub nemzetközi közösségi irodaként  (co-working) és rendezvényhelyszínként. A Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvány elsődleges célja, hogy elősegítse a társadalmi vállalkozások és a közösségi irodák kulturájának meghonosítását Magyarországon. Programjaink vállalkozásfejlesztést, mentorációt nyújtanak leendő és meglévő társadalmi vállalkozók számára. Emellett rendszeresen tartunk ismeretterjesztő, nyílt rendezvényeket, hogy népszerűsítsük a társadalmi és környezeti innovációt, a vállalkozói karriert, az alulról jövő kezdeményezéseket és a közösségi tudásmegosztást. Aktívan dolgozunk együtt a társadalmi innovációt támogató Impact Hubok nemzetközi hálózatával.

OTP Alapkezelő


Az OTP Alapkezelő a legnagyobb hazai alap- és vagyonkezelő társaság, az OTP Csoport tagja. Társaságunk nyilvános és zártkörű befektetési alapokat, valamint intézményi portfoliókat kezel. Az OTP Csoport elkötelezett üzleti tevékenysége környezeti és társadalmi hatásainak kezeléséért. Üzleti döntéseinkbe, működésünkbe és üzletfejlesztésünkbe integráljuk a társadalmi és környezeti kockázatokat, valamint a gazdasági megfontolásokat. Víziónk, hogy a felelős pénzügyi döntések és az etikus, környezeti szempontból megfelelő pénzügyi megoldások az OTP Csoport működésének területén valamennyi országban, minden állampolgár számára biztosítottak legyenek. Számunkra a fenntarthatóság azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainkért. Hisszük, hogy a közép- és kelet-európai régióban betöltött vezető szerepünkkel, úttörő fejlesztéseink, tudatos és etikus üzleti működésünk és példaértékű partnerségeink révén értéket teremtünk és hozzájárulunk a fenntartható jövőhöz. ESG stratégiánk három pillére a felelős szolgáltató, felelős munkáltató és felelős társadalmi szereplő. A stratégia magában foglalja az üzleti lehetőségeken túl a releváns kockázatok kezelését, valamint a társadalmi és vállalatirányítási célokat is. A stratégia időtávja 2024-ig terjed – célunk, hogy ekkorra csoportszinten megvalósuljon a teljes körű ESG integráció.

Ezüst fokozatú támogató tagok

Szabadhegÿ Péter


Magyarország volt nagykövete az Egyesült Királyságban, jelenleg a Szuverén Máltai Lovagrend Kormányzati Tanácsának ügyvezető alelnöke valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Jövőképesség Kutatóközpontjának (Social Futuring Center, SFC) nemzetközi ügyekért felelős igazgatója. Karrierje során többek között olyan területekkel foglalkozott, mint a banki és vezetési tanácsadás, a magántőke és induló (start-up) befektetések, a családi vállalkozás menedzsment, a diplomácia és a jótékonysági szervezetek (Fulbright Commission, Rotary International és a Szuverén Máltai Lovagrend) irányítása. Gyermekkorát az Amerikai Egyesült Államokban töltötte, valamint ott végezte tanulmányait is, és kezdte meg professzionális karrierjét. 30 éves korában költözött Budapestre, ahol jelenleg is él feleségével és öt gyermekével. Közgazdászként mesterdiplomával végzett a London School of Economics egyetemen. Ezzel párhuzamosan végezte a University of Chicago egyetemet, ahol akkreditált MBA mesterdiplomát szerzett.

Erste Bank


1819-ben, az Erste jogelődjének a megalapítási vezérelve az volt, hogy a pénzügyi termékek és szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. A 2019-ben működő univerzális bankok elvileg már minden ügyféligényt ki tudnának elégíteni, mégis vannak olyan szegmensek, amelyek nem, vagy csak korlátozottan szerepelnek a célszegmensek között. Számos oka van annak, hogy sokan nem férnek hozzá a hétköznapi élet alapvető eszközeihez, szegénységben élnek, vagy hiányzik az életükből a pénzügyi stabilitás. Az Erste Csoport elkötelezett azok támogatása mellett, akikben csak kevesen hisznek, és segíteni szeretne ezeknek az embereknek a gazdasági fejlődésben és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Magyarországon a szociális banki tevékenység célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson a pénzügyi szolgáltatásokhoz a hátrányos helyzetű embereket segítő civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára. Éppen ezért folyamatosan felülvizsgáljuk szolgáltatási csatornáinkat és foglalkoztatási stratégiánkat, valamint kapcsolatot létesítünk szakértő civil szervezetek és a bank között. Így segítjük kifejezésre juttatni a bank megannyi érintett csoportjának véleményét és igényeit, legyen szó banki ügyfelekről vagy éppen potenciális munkavállalókról. Ennek eredményeként, első körben az EBH két olyan terméket hozott létre és intézményesített a civil szektor szereplői számára, amelyek pénzügyi előnyökkel és speciális finanszírozási lehetőségekkel támogatják ezen szervezetek fejlődését. Ezen túlmenően, oly módon is törekszünk valós társadalmi értéket teremteni, hogy hidat képzünk az általunk támogatott civil társadalmi szereplők, valamint a potenciális befektetők és szponzorok között. Amennyiben egy civil partnerünk segítségre szorul, hálózatunk összes belső és külső szereplőjét értesítjük és mozgósítjuk, legyen szó akár valamilyen együttműködésről, pénzügyi támogatásról, egy új projektről vagy egy jótékonysági rendezvényről. Az Erste Social Banking szemléletének és aktivitásainak még részletesebb megismerése végett érdemes elolvasni a szakterület vezetőjével, Szalay Orsolyával készült, itt elérhető interjút!

Dr. Cornelius Walter


Cornelius egy impakt befektető, aki a klímaváltozásra, zöld infrastruktúrára és iparági innovációra fókuszál. Mind befektetőként, mind igazgatósági tagként olyan korai és későbbi fázisú cégeknél van jelen, ahol cél a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási hatás (ESG), valamint egy fenntartható üzleti modell. E munkája mellett, Cornelius tanácsadó a Lightrock-nál, ami egy vezető világméretű impakt befektetési platform, amely a Liechtenstein család által támogatott. A Lightrock-nál főként az energiaátállás és a platform további skálázása a fő területe. Mielőtt az impakt befektetések, felügyelőbizottsági tagság és tanácsadói világába csöppent volna, Cornelius szenior partner volt a McKinsey & Company-nál, ahol pénzügyi intézményeknek, energetikai vállalkozásoknak, állami szektor szereplőinek, illetve egyéb különböző iparágakban dolgozó ügyfeleknek volt tanácsadója, alapvetően növekedési stratégia és nagyszabású átalakítások területén. saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://institute.eib.org/social-programme-at-a-glance/&source=gmail&ust=1653373927271000&usg=AOvVaw06cM5bYwALy4WB09WukUO0">Follow the link to read about the Social Programme’s activities throughout the years.

Bronz fokozatú támogató tagok

Magnet Bank


Korintus Balázs


Dr. Matuz János


Vállalati jogász, több mint 10 éves tapasztalattal az energiaszektorban, annak hagyományos és megújuló szegmensében egyaránt. Az energiaszektor mellett dolgozott egy amerikai családi irodában és egy magyar kockázati tőketársaságnál, ahol számos befektetés döntéshozatalában vett részt. Korábban stratégiai és menedzsment tanácsadóként dolgozott több K+F intenzív vállalatnál, valamint egyetemek technológiatranszfer és innovációs központjában.

Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda
Tovább

Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda


A Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda fő célkitűzése ügyfeleinek tanácsadással és képviselettel való szolgálata az üzleti élet, a gazdasági-, pénzügyi-, ingatlan- és energiajog, a szellemi alkotások joga, valamint az adójog minden területén. A Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda elsősorban a vállalati felvásárlások és befektetések jogára, energia- és környezetvédelmi jogra, társasági jogra, ingatlanjogra, a szellemi alkotások jogára, pénzügyi jogra és adójogra specializálódott, ugyanakkor tagjai a civilisztika más jogterületein is beható szakismerettel rendelkeznek, ezáltal az iroda ügyfeleinek teljes körű, megbízható ügyintézést képes biztosítani. A Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda széleskörű tapasztalatokat szerzett külföldi befektetők, elsősorban spanyol, dél-amerikai és angolszász vállalkozások magyarországi beruházásainak jogi képviseletében, tekintettel arra, hogy tagjai kimagasló szintű spanyol és angol nyelvtudással rendelkeznek.

Csébfalvi János


A jobb üzlet katalizátora, a svájci-magyar Inspiring Culture ügyvezető partnere. Üzletembereket támogat a fejlődésükben, hogy magasabb hozzáadott értéket tudjanak teremteni az érintettek számára és elérjék a kulcseredményeiket. Számos szervezetet támogatott munkájával az elmúlt 20 évben szerte Európában a Közel-Keleten, és az USA-ban. Korábban felső vezetőként dolgozott nemzetközi cégeknél az informatikában és egészségiparban. A független Blueprint for Better Business alapítvány által fémjelzett mozgalom, és az a köré csoportosuló nemzetközi tanácsadói csapat tagja, akik hisznek abban, hogy jobb társadalmat lehet teremteni, ha az üzleti vállalkozások jobban szem előtt tartják a közjó gyarapítását; az emberi méltóságot és a környezetet védik, miközben tisztességes megtérülést hoznak a tulajdonosoknak és hitelezőknek. Ez egyéni és csoportos cselekvő felelősséggel és konkrét viselkedésváltozással érhető el, ami minden érintett feladata.

KPMG


A KPMG 1989 óta Magyarország egyik vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága. A KPMG könyvvizsgálati, adóügyi és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó független szakmai szolgáltatók globális szervezete. KPMG tagtársaságok 144 országban és tartományban működnek, világszerte több mint 236 000 partner és munkavállaló dolgozik tagtársaságainknál. Minden KPMG tagtársaság jogilag különálló és ekként határozza meg magát. A magyarországi KPMG tagtársaságoknál több mint 1600 fő dolgozik – a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálói szolgáltatásokat, a KPMG Tanácsadó Kft. tanácsadási szolgáltatásokat, a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda jogi szolgáltatásokat kínál magyar és multinacionális társaságoknak, kormányzati szerveknek és külföldi befektetőknek, míg a KPMG Global Services Hungary Kft. (KGSH) adóbevallással kapcsolatos megfelelési szolgáltatásokat nyújt egyrészt világszerte más KPMG tagtársaságoknak másrészt több országban jelenlevő multinacionális vállalatcsoportoknak. Célunk, hogy az egyre összetettebb üzleti, gazdasági környezetben működő megoldásokkal támogassuk ügyfeleinket egyebek mellett a számvitel, a pénzügyi menedzsment, az üzleti hatékonyság fejlesztése, digitalizáció, kockázatkezelés, hatékonyabb adózási rendszerek és eljárások kialakítása, valamint M&A terén. Iparág-specifikus szolgáltatásokat kínálunk a bankok, a biztosítók, a média és telekommunikáció, az energia- és közműszolgáltatások, a kormányzat, az infrastruktúra, a kereskedelem, és az ingatlanpiac terén. Működésünk nélkülözhetetlen eleme a stratégiai szintű ESG (Environmental, Social, Governance) szemlélet. Célunk, hogy ügyfeleinket széles körben és magas színvonalon tájékoztassuk és kiszolgáljuk, ezáltal csökkentsék a fenntarthatósági kockázataikat, maximalizálják az általuk létrehozott gazdasági, környezeti és társadalmi értékeket. Fontos továbbá számunkra, hogy bemutassuk a nemzetközi jó gyakorlatokat, helyi szinten implementáljuk az ESG megoldásokat. Szakmai munkánkkal arra törekszünk, hogy saját szervezetünkben és partnereinknél is elősegítsük a környezet védelmét, munkatársaink, a helyi közösségek és a társadalom egésze életminőségének javítását, a társadalmi kohézió megőrzését, az átlátható és prudens vállalati működést.

Anima Travel


STRT


Az STRT egy olyan befektető csapat, akiknek egyedülálló tapasztalata és szakértelme van a startup világban. Mi magunk is végigjártuk az utat és most másoknak segítünk a siker elérésében. Egy új üzleti modellben működünk, amiben a mi érdekünk, a befektetőink érdeke és a startupok érdeke találkozik. Alapjaitól gondoltuk újra a korai fázisú startupokba való befektetést és az ő támogatásukat a világsiker felé.

Green Brother


Green Brother – az Ön legjobb partnere a fenntartható energia- és mobilitási megoldások terén. Az a küldetésünk, hogy a magvető szakaszban fektessünk be, biztosítsuk a további befektetéseket és a piacra jutást az innovációk üzleti kockázatának előmozdítása és csökkentése révén, jelzőfényként szolgálván az energia- és mobilitási szektorban. Stratégiai pilléreink – innovációs tanácsadás, szervezeti felzárkóztatás, hálózatfejlesztés és közép-európai márkatudatosság – egy olyan jövő felé visznek bennünket, ahol forrásokat gyűjtenek, a vállalkozások és a kapcsolatok virágoznak. Csatlakozzon hozzánk egy fenntartható holnap kialakításában, ahol minden vállalkozás egy lépés egy zöldebb, összekapcsoltabb világ felé!

Tiszteletbeli tagok


Nikolaus Spieckermann-Hutter
Tovább

Nikolaus Spieckermann-Hutter


Nikolaus Hutter a New Paradigm Venturesalapítója, egy tanácsadó cég, amelynek középpontjában a hatásvezérelt gazdaságra való áttérés felgyorsítása áll. Együttműködő partnereivel, Angello-val, tanácsokat ad nemzetközi nem kormányzati szervezeteknek impactüzletés befektetések terén, s hatásvezérelt vállalkozói csapatokkal dolgozik. Ezenkívül a Susterra Capital hatással bíró befektetési vállalkozás stratégiai és impact tanácsadójaés az amerikai Heifer International igazgatóságánaktagja. Emellett a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének tiszteletbeli tagja és a Hellenic Impact Investing Network társalapítója.Együttműködő partnerekkel közösen létrehozta az első akcelerátor programot a társadalmi innovátorok számára, és ő indította el a közép, és keletEurópa hatásvezérelt befektetők és társadalmiújítók legjelentősebb éves rendezvényét.Ezt megelőzően, a vezető impact befektetői hálózat, a Toniic,vezetője volt Európában, illetve operációs elnökhelyettesfunkciót töltött be egy vízügyi cégnél és több mint egy évtizedig a kockázati tőke iparban dolgozott.

dr. Ming Barbara


Iváncsics Gergely


Iváncsics Gergő 2015 óta részt vesz az Impact Ventures, Magyarország első social impact alapjának a felállításában és alapításában, és 2018 szenvedélyesen növeli az alap portfólióját, melyek kezdeti fázísú társadalmi vállalkozások. Gergő az Impact Ventures alapkezelő befektetésekért és hatásmérésért felelős vezetője. Technológiai startupok kockázati tőkebefektetései és felvásárlásai terén szerzetttapasztalatait az Impact Ventures-nél társadalmilag hasznos technológiai innovációk felkutatására és befektetésére fordítja. Tanulmányait vállalkozásfejlesztés (BCE), nemzetközi menedzsment (CEMS MIM) és pszichológia (ELTE, SZTE) területeken végezte.

Ananda Ventures


Ananda Impact Ventures Európa egyik vezető impact befektetője. Ananda olyan vállalatokba fektet, melyek társadalmi kihívásokat szólítanak meg olyan lényeges területeken, mint az oktatás, egészségügy, fogyasztás és az elöregedő társadalom.Az Ananda Ventures csapata hisz a piac alapú, fenntartható és mérhető modellek erejében, melyeknek a pozitív hatáskiváltás a lényegi eleme. Az alapítók lelkesedését sajátunkénak hisszük, s szeretnénk olyan megoldásokat létrehozni, melyek igazán fontosak. Annak érdekében, hogy a küldetésüket erősítsük, létrehoztunk egy olyan közeget ahol virágozhatnak. Mindez köszönhető a csapat, a befektetők és a szakemberek kapcsolatrendszer, szakértelme, tőkéje és tapasztalatának.Ananda80 Mn Eurot kezel és büszkén társul vezető befektetőkkel Európa szerte, vállalkozóktól kezdve családokig, illetve tradicionális tőkebefektetőkkel.

Szabadhegy Gabriella


Szabadhegy Gabriella 2017 és 2020 között ügyvezető titkára a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének. Jelenleg a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének kancellárja és a Márton András Deák Alapítvány kuratóriumának tagja, aminek célja a Kárpátmedencében élő pedagógusok, egészségügyi és szociális területen dolgozók; valamint felsőfokú tanulmányokat végzők ösztöndíj rendszerű támogatása.

Hogyan lehet tagja a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének?


AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület az alábbi célok megvalósulása érdekében jött létre

 • A magyarországi és Közép-Kelet-Európai befektetők, befektetési döntéseikben az eredmény részeként és azzal egyenértékű célként vegyék figyelembe a befektetés által kiváltott társadalmi és környezeti hatást.

 • Összefogni azt a befektetői kört, amely szándéka, hogy működésével a pénzügyi megtérülés mellett pozitív társadalmi vagy környezeti hatást is gyakoroljon.

 • Előmozdítani egy, az így kialakuló befektetői szegmens működéséhez szükséges tanácsadói és szolgáltatási infrastruktúra létrejöttét.

 • Az Egyesület tagjai által elfogadott és kidolgozott, társadalmi és környezeti hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód normáinak magyarországi és Közép-Kelet-Európai népszerűsítése.

 • Kapcsolattartás más – azonos vagy hasonló célra létrejött – hazai és külföldi szervezetekkel.

 • A társadalmi hasznosságú befektetők és társadalmi vállalkozók ökoszisztémájának élénkítése.

 • Tudásközpont létesítése, fejlesztése, ehhez való hozzáférés biztosítása az Egyesület tagjai számára.

 • A tagok által felvállalt értékek képviselete a különböző szabályozó és együttműködő szervezetek, testületek előtt.

 • A rendszeres eszmecserére, kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre alkalmas szakmai fórumok biztosítása.

Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja

 • Képviseli tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör érdekeit.

 • Rendszeresen szervez szakmai fórumokat tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör számára.

 • Saját hírlevelet publikál, facebook és LinkedIn oldalt üzemeltet.

 • Honlapot működtet (www.thbe.hu).

 • Kapcsolati hálót épít és tart fenn tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör számára.

 • Célkitűzései megteremtése érdekében gyűjti az anyagi forrásokat.

 • A meglévő nemzetközi értékelési módszereket alapul véve, de a hazai környezet sajátosságainak figyelembe vételével kidolgozza, majd folyamatosan fejleszti a társadalmi, illetve környezeti hatás mérésének gyakorlatát.

TAGSÁGI FORMÁI

Rendes tag

 • Az Egyesület (továbbiakban THBE) rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a THBE célkitűzésével egyetért, és a tagsági felvétel kezdeményezésekor már a befektetett tőkéjének legalább 10%-át vagy 10 millió Euro-t társadalmi hasznosság novelésére fordította, s ezt az arányt folyamatosan fenntartja.

 • A THBE rendes tagjai fenntartják a jogot arra, hogy a tagsági felvételi kérelem kapcsán Közgyűlésen hozzanak döntést a tagjelentkező felvételéről. A felvételkor teljesülnie kell a következőknek: a tagságra jelentkező tevékenységével képviseli a THBE által megfogalmazott módon a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmódot, valamint fenntartja a társadalmi hasznosság növelésére fordított portfolio-arányt, továbbá a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexének megfelelően végzi befektetési, illetve ráfordítási tevékenységét. Portfoliójában etikátlan vállalkozás nem szerepel, azaz az emberi méltóság és a természetes környezet ellen súlyosan nem vét.

 • A tagságra jelentkező a THBE mindenkori céljainak megvalósítása érdekében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban és a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexében foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 • Közgyűlésen szavazati joga van.

 • Az Egyesület honlapján kiemelt felület áll rendelkezésre bemutatkozó, illetve releváns témájú híranyagok közlésére.

 • Negyedéves hírlevélben közlési lehetőséget kap.

 • Investors’ Breakfast-eken kizárólagos részvételi lehetőséget kap. Az Investors’ Breakfast informális találkozásra ad lehetőséget a befektetői tagság és exkluzív meghívottak részvételével.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) elsőbbségi részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van: Magánember 100.000 Ft/év, Intézmény 420.000 Ft/év.

Támogató tag

 • Az Egyesület (továbbiakban THBE) támogató tagja, pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzéseinek megfelelő működését, a Rendes Tagok által képviselt befektetési fajták elterjedése érdekében pénzügyi hozzájárulás útján, illetve kiegészítő tevékenységével támogatja, a befektetésekhez kiegészítő szolgáltatást nyújt, illetve alaptevékenysége az Egyesületével rokon. Céljai közt szerepelhet a Rendes Tagsági szint elérése, ennek érdekében a THBE szakmai közreműködésével a civil ökoszisztéma tagjaként társadalmi hatású vállalkozásokat támogat szakmai, pénzügyi vagy egyéb természetű szolgáltatással.
  A Támogató Tag a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexének megfelelően végzi a fentebb részletezett támogatói tevékenységét, továbbá az alapszabályban és a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexében foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Tevékenységében etikátlan vállalkozás nem szerepel, azaz az emberi méltóság és a természetes környezet ellen súlyosan nem vét.

Támogató Tagság Három Alkategóriában lehetséges:

 • Művelő: Az a támogató – akár magánember, akár intézmény -, aki az Egyesület tevékenységével összhangban befektetési döntéseiben az eredmény részeként és azzal egyenértékű célként veszi figyelembe a befektetés által kiváltott társadalmi és környezeti hatást.
  Pozitív társadalmi vagy környezeti hatást úgy ér el, hogy e tevékenységhez dedikált szervezeti egységet rendel és annak eredményeit rendszeresen méri, publikálja. Tevékenysége a pozitív társadalmi és környezeti hatás érdekében nem kizárólag pénzügyi szolgáltatást, hanem edukációt, mentoringot, piaci beágyazódást, partnerkapcsolatok kiépítését, kutatást, vagy más, az anyaszervezet küldetésével összhangban álló tevékenységet is magában foglal.

 • Kínáló: Az a támogató – akár magánember, akár intézmény -, aki az Egyesület tevékenységével összhangban tevékenysége szerves részeként impact befektetési lehetőségeket, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó termékeket (mint pl. ESG alapok) kínál. Pénzügyi szolgáltatását aktívan kiegészíti edukációs, figyelemfelhívó anyagokkal (eDM, hírlevél, website, konferencia, webinar), melyek a kínált impact befektetési termékhez kapcsolódó társadalmi kihívásokról adnak hiteles, érdemi információt.

 • Támogató: Az a támogató, akár magánember, akár intézmény -, aki egyetért az Egyesület céljaival, az impact befektetések szemléletformáló elterjesztésével hazánkban és a régióban. Alaptevékenysége, szervezeti felépítése, célkitűzései nem definiálják társadalmi és környezeti hatás elérését, azonban az ésszerű működés keretei közt e célt szolgálja, az Egyesület éves tevékenységét pedig aktívan támogatja akár anyagilag, akár szakmai tudásával.

Támogató Tagság Négy Fokozatban lehetséges: platina, arany, ezüst és bronz fokozatban.

Platina fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján kiemelt felület áll rendelkezésre bemutatkozó, illetve releváns témájú híranyagok közlésére.

 • Negyedéves hírlevélben közlési lehetőséget kap.

 • Az Egyesület közösségi média felületein (Fb és LinkedIn) állandó lehetőség híranyag közlésére.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshop, webinar, konferencia) elsőbbségi részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van: Intézmény 1.000.000 Ft/év

Arany fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján kiemelt felület áll rendelkezésre bemutatkozó, illetve releváns témájú híranyagok közlésére.

 • Negyedéves hírlevélben közlési lehetőséget kap.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshop, webinar, konferencia) elsőbbségi részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van: Magánember 200.000 Ft/év, Intézmény 420.000 Ft/év.

Ezüst fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján bemutatkozó felület áll rendelkezésre.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshop, webinar, konferencia) részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van: Magánember 100.000 Ft/év, Intézmény 300.000 Ft/év

Bronz fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján felsorolás szintű megjelenést biztosítunk.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshop, webinar, konferencia) részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. Magánember 60.000 Ft/év, Intézmény 180.000 Ft/év

Tiszteletbeli Tag

Meghívás alapon ajánljuk fel olyan tagjelöltnek, aki önkéntes munkájával járul hozzá az Egyesület munkájához.


CSATLAKOZÁS MÓDJA

 • Belépési nyilatkozatot kell benyújtani az elnökség számára

 • A belépési nyilatkozat megszavazása a kérelem beérkezését követő első ülésen történik

 

A belépési nyilatkozatok innen tölthetők le word formátumban:

Minden jog fenntartva THBE 2021