Hogyan lehet tagja a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének?


AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület az alábbi célok megvalósulása érdekében jött létre

 • A magyarországi és Közép-Kelet-Európai befektetők, befektetési döntéseikben az eredmény részeként és azzal egyenértékű célként vegyék figyelembe a befektetés által kiváltott társadalmi és környezeti hatást.

 • Összefogni azt a befektetői kört, amely szándéka, hogy működésével a pénzügyi megtérülés mellett pozitív társadalmi vagy környezeti hatást is gyakoroljon.

 • Előmozdítani egy, az így kialakuló befektetői szegmens működéséhez szükséges tanácsadói és szolgáltatási infrastruktúra létrejöttét.

 • Az Egyesület tagjai által elfogadott és kidolgozott, társadalmi és környezeti hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód normáinak magyarországi és Közép-Kelet-Európai népszerűsítése.

 • Kapcsolattartás más – azonos vagy hasonló célra létrejött – hazai és külföldi szervezetekkel.

 • A társadalmi hasznosságú befektetők és társadalmi vállalkozók ökoszisztémájának élénkítése.

 • Tudásközpont létesítése, fejlesztése, ehhez való hozzáférés biztosítása az Egyesület tagjai számára.

 • A tagok által felvállalt értékek képviselete a különböző szabályozó és együttműködő szervezetek, testületek előtt.

 • A rendszeres eszmecserére, kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre alkalmas szakmai fórumok biztosítása.

 

Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja

 • Képviseli tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör érdekeit.

 • Rendszeresen szervez szakmai fórumokat tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör számára.

 • Saját hírlevelet publikál, facebook és LinkedIn oldalt üzemeltet.

 • Honlapot működtet (www.thbe.hu).

 • Kapcsolati hálót épít és tart fenn tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör számára.

 • Célkitűzései megteremtése érdekében gyűjti az anyagi forrásokat.

 • A meglévő nemzetközi értékelési módszereket alapul véve, de a hazai környezet sajátosságainak figyelembe vételével kidolgozza, majd folyamatosan fejleszti a társadalmi, illetve környezeti hatás mérésének gyakorlatát.

 

TAGSÁGI FORMÁI

Rendes tag

 • Az Egyesület (továbbiakban THBE) rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a THBE célkitűzésével egyetért, és a tagsági felvétel kezdeményezésekor már a befektetett tőkéjének legalább 10%-át vagy 10 millió Euro-t társadalmi hasznosság novelésére fordította, s ezt az arányt folyamatosan fenntartja.

 • A THBE rendes tagjai fenntartják a jogot arra, hogy a tagsági felvételi kérelem kapcsán Közgyűlésen hozzanak döntést a tagjelentkező felvételéről. A felvételkor teljesülnie kell a következőknek: a tagságra jelentkező tevékenységével képviseli a THBE által megfogalmazott módon a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmódot, valamint fenntartja a társadalmi hasznosság növelésére fordított portfolio-arányt, továbbá a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexének megfelelően végzi befektetési, illetve ráfordítási tevékenységét. Portfoliójában etikátlan vállalkozás nem szerepel, azaz az emberi méltóság és a természetes környezet ellen súlyosan nem vét.

 • A tagságra jelentkező a THBE mindenkori céljainak megvalósítása érdekében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban és a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexében foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 • Közgyűlésen szavazati joga van.

 • Az Egyesület honlapján kiemelt felület áll rendelkezésre bemutatkozó, illetve releváns témájú híranyagok közlésére.

 • Negyedéves hírlevélben közlési lehetőséget kap.

 • Investors’ Breakfast-eken kizárólagos részvételi lehetőséget kap. Az Investors’ Breakfast informális találkozásra ad lehetőséget a befektetői tagság és exkluzív meghívottak részvételével.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) elsőbbségi részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 200.000 Ft/év.

Támogató tag

 • Az Egyesület (továbbiakban THBE) támogató tagja, pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzéseinek megfelelő működését, a Rendes Tagok által képviselt befektetési fajták elterjedése érdekében pénzügyi hozzájárulás útján, illetve kiegészítő tevékenységével támogatja, a befektetésekhez kiegészítő szolgáltatást nyújt, illetve alaptevékenysége az Egyesületével rokon. Céljai közt szerepelhet a Rendes Tagsági szint elérése, ennek érdekében a THBE szakmai közreműködésével a civil  ökoszisztéma tagjaként társadalmi hatású vállalkozásokat támogat szakmai, pénzügyi vagy egyéb természetű szolgáltatással.

 • A Támogató Tag a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexének megfelelően végzi a fentebb részletezett támogatói tevékenységét, továbbá az alapszabályban és a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexében foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Tevékenységében etikátlan vállalkozás nem szerepel, azaz az emberi méltóság és a természetes környezet ellen súlyosan nem vét.

 • Támogató tagság arany, ezüst és bronz fokozatban lehetséges.

Arany fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján kiemelt felület áll rendelkezésre bemutatkozó, illetve releváns témájú híranyagok közlésére.

 • Negyedéves hírlevélben közlési lehetőséget kap.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) elsőbbségi részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 200.000 Ft/év.

Ezüst fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján bemutatkozó felület áll rendelkezésre.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 100.000 Ft/év.

Bronz fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján felsorolás szintű megjelenést biztosítunk.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 60.000 Ft/év.

Tiszteletbeli Tag

Meghívás alapon ajánljuk fel olyan tagjelöltnek, aki önkéntes munkájával járul hozzá az Egyesület munkájához.


CSATLAKOZÁS MÓDJA

 • Belépési nyilatkozatot kell benyújtani az elnökség számára

 • A belépési nyilatkozat megszavazása a kérelem beérkezését követő első ülésen történik

 

A belépési nyilatkozatok innen tölthetők le word formátumban:

Minden jog fenntartva THBE 2021