RÓLUNK


Az Egyesület azon szemléletmódot, befektetési szándékot hívatott erősíteni hazánkban és a régióban, hogy minden befektetés kettős céllal szülessen: egyrészt, hogy a befektetett tőke eredményesen megtérüljön, másrészt, hogy a befektetés tervezett és mérhető társadalmi hasznot hajtson.

A társadalmi hatásteremtés iránt elkötelezett befektetői közösség vagyunk. Arra törekszünk, hogy tudásmegosztással, szakmai és kapcsolatépítő események szervezésével serkentsük a hazai társadalmi hasznosságú ökoszisztémát, és segítsük a társadalmi hasznosságú befektetések számának növekedését.

 • Rendszeres eszmecserére, tudásmegosztásra, kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre alkamas szakmai
  találkozókat szervezünk tagjaink és a téma iránt éredeklődők számára.

 • A nemzetközi tudásanyag és jógyakorlat összegyűjtésével, megosztásával és szakmai szereplők
  bevonásával egy élő tudásközpontot működtetünk a szektor szakmai fejlesztése és támogatása céljából.

 • Együttműködünk az ökoszisztéma hazai és külföldi szereplőivel hogy serkentsük a társadalmi
  hasznosságú befektetésekbe áramló tőkét.

Eszter Elemér

elnök

 

Eszter Elemér a PBG FMC és Impact Ventures kockázati tőkealap-kezelők igazgatóságának elnöke. Évtizedes befektetői és vállalkozói tapasztalataival az első hazai társadalmi hasznosságú befektetési alapok kezelését irányítja.

Varga Szabolcs

alelnök

 

Varga Szabolcs a Bank Gutmann AG partnere és igazgatója és a bank magyar irodájának vezetője. 2004-ben csatlakozott a Gutmannhoz. A budapesti Corvinus Egyetem pénzügy és vállalatértékelés szakirányán diplomázott, majd jogi szakoklevelet szerzett az ELTE-n és rendelkezik a barcelonai IESE Business School AMP diplomájával is.

BOGSCH nora

titkár

 

Bogsch Nóra 2020. novembere óta látja el az Egyesület ügyvezető titkári feladatait. Turisztikai, illetve rendezvényszervezői hátterével és tapasztalatával erősíti a csapatot. Kapcsolat-felvétellel, tudásmegosztással, workshopokkal és konferenciákkal kapcsolatban forduljon hozzá bizalommal.

Hogyan lehet tagja a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének?


AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület az alábbi célok megvalósulása érdekében jött létre

 • A magyarországi és Közép-Kelet-Európai befektetők, befektetési döntéseikben az eredmény részeként és azzal egyenértékű célként vegyék figyelembe a befektetés által kiváltott társadalmi és környezeti hatást.

 • Összefogni azt a befektetői kört, amely szándéka, hogy működésével a pénzügyi megtérülés mellett pozitív társadalmi vagy környezeti hatást is gyakoroljon.

 • Előmozdítani egy, az így kialakuló befektetői szegmens működéséhez szükséges tanácsadói és szolgáltatási infrastruktúra létrejöttét.

 • Az Egyesület tagjai által elfogadott és kidolgozott, társadalmi és környezeti hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód normáinak magyarországi és Közép-Kelet-Európai népszerűsítése.

 • Kapcsolattartás más – azonos vagy hasonló célra létrejött – hazai és külföldi szervezetekkel.

 • A társadalmi hasznosságú befektetők és társadalmi vállalkozók ökoszisztémájának élénkítése.

 • Tudásközpont létesítése, fejlesztése, ehhez való hozzáférés biztosítása az Egyesület tagjai számára.

 • A tagok által felvállalt értékek képviselete a különböző szabályozó és együttműködő szervezetek, testületek előtt.

 • A rendszeres eszmecserére, kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre alkalmas szakmai fórumok biztosítása.

 

Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja

 • Képviseli tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör érdekeit.

 • Rendszeresen szervez szakmai fórumokat tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör számára.

 • Saját hírlevelet publikál, facebook és LinkedIn oldalt üzemeltet.

 • Honlapot működtet (www.thbe.hu).

 • Kapcsolati hálót épít és tart fenn tagjai és a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmód iránt elkötelezett befektetői kör számára.

 • Célkitűzései megteremtése érdekében gyűjti az anyagi forrásokat.

 • A meglévő nemzetközi értékelési módszereket alapul véve, de a hazai környezet sajátosságainak figyelembe vételével kidolgozza, majd folyamatosan fejleszti a társadalmi, illetve környezeti hatás mérésének gyakorlatát.

 

TAGSÁGI FORMÁI

Rendes tag

 • Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzésével egyetért, az Egyesület által megfogalmazott módon a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező üzleti szemléletmódnak, továbbá a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexének megfelelően végzi befektetési tevékenységét, az Egyesületi célok megvalósítása érdekében az Egyesület tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban és a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexében foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 • Közgyűlésen szavazati joga van.

 • Az Egyesület honlapján kiemelt felület áll rendelkezésre bemutatkozó, illetve releváns témájú híranyagok közlésére.

 • Negyedéves hírlevélben közlési lehetőséget kap.

 • Investors’ Breakfast-eken kizárólagos részvételi lehetőséget kap. Az Investors’ Breakfast informális találkozásra ad lehetőséget a befektetői tagság és exkluzív meghívottak részvételével.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) elsőbbségi részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 200.000 Ft/év.

Támogató tag

 • Az Egyesület támogató tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzéseinek megfelelő befektetések megvalósulását tevékenységével támogatja, a befektetésekhez kiegészítő szolgáltatást nyújt, illetve alaptevékenysége az Egyesületével rokon; továbbá a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexének megfelelően végzi ezen szolgáltatási tevékenységét, továbbá az alapszabályban és a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Etikai Kódexében foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Támogató tagság arany, ezüst és bronz fokozatban lehetséges.

Arany fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján kiemelt felület áll rendelkezésre bemutatkozó, illetve releváns témájú híranyagok közlésére.

 • Negyedéves hírlevélben közlési lehetőséget kap.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) elsőbbségi részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 200.000 Ft/év.

Ezüst fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján bemutatkozó felület áll rendelkezésre.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 100.000 Ft/év.

Bronz fokozatú tag

 • Közgyűlésen részvételi joga van, szavazati joga nincs.

 • Az Egyesület honlapján felsorolás szintű megjelenést biztosítunk.

 • Szakmai rendezvényeinken (workshopok, konferencia) részvételi joga van.

 • Tagdíjfizetési kötelezettsége van. 60.000 Ft/év.

Tiszteletbeli Tag

Meghívás alapon ajánljuk fel olyan tagjelöltnek, aki önkéntes munkájával járul hozzá az Egyesület munkájához.


CSATLAKOZÁS MÓDJA

 • Belépési nyilatkozatot kell benyújtani az elnökség számára

 • A belépési nyilatkozat megszavazása a kérelem beérkezését követő első ülésen történik

 

A belépési nyilatkozatok innen tölthetők le word formátumban:

Alapokiratok


Alapító okirat – módosítva 2020.04.30.
Etikai Kódex

Minden jog fenntartva THBE 2021