Social Return on Investment (SROI) – Elemzés


Bekezdés: Mi az az SROI elemzés? Hogyan viszonyul egyéb elemzési formákhoz? Miért kulcsfontosságú az impakt?

Egy befektetés társadalmi megtérülését (SROI) a különféle beavatkozások által létrehozott értéket méri a társadalom számára. Az SROI-elemzés keretein belül egy hatásmodell ok-okozati összefüggéseket hoz létre egy konkrét projekt, program vagy szervezet számára. Az így azonosított hatást megmérik, és adott esetben monetáris egységekké konvertálják. Lehetővé válik az egyes hatások összesítése és összevetése a ráfordítással. Az így kapott SROI-érték a hatás pénzbeli értéke és a ráfordítások közötti kapcsolatot képviseli. Az 1:22 SROI-érték tehát 2 Euro vagy Dollár társadalmi megtérülést mutat minden befektetett Euro vagy Dollár után. Az SROI megközelítés lényegében a hatásokra, azok mérésére, elemzésére és értelmezésére összpontosít. Ennek több jelentősége, értelme van, mint a teljesítményre való fókuszálás. Ez különösen ott érvényes, ahol a teljesítmény a pozitív társadalmi fejlődésre irányul, semmint önmagában, mint cél. A hatás központi megértése ebben a könyvben nemcsak azt foglalja magában, ami történik, hanem azt is ami nem történt volna meg a beavatkozás nélkül. Megértésünk szerint, a hatásmodell szisztematikus elemzése, amely magában foglal minden nem szándékos hatást, egy SROI-elemzésben alapvető fontosságú a hatásmérés szempontjából. A hatásmérést – és az SROI-elemzést még inkább – olyan erőfeszítésnek értelmezzük, amely nem csupán kulcsfontosságú adatok generálását – mely legfőképp pénzben fejeződnek ki – célozza meg, hanem a hatások megértését, mérését, és ahol egyáltalán lehetséges, pénzben kimutatható hatását a társadalmi befektetésnek okozati összefüggéseiben. Tehát a hatások monetáris ábrázolásán túl, megteremti az összefüggések megértését és azonosítja a hozzárendelhető eredményeket. Ösztönösen a hatásmérésnek és az SROI-elemzésnek a non-profit szervezetek és az állami szektor szereplői számára van értelme, valamint miden olyan (társadalmi célú) szervezet számára, amely a társadalmi körülmények javítására összpontosít. A vállalatok számára is egyre fontosabb, hogy a CSR kezdeményezésektől kezdve az alaptevékenységükig, szeretnék elemezni társadalmi hatásukat. Az olyan kulcsfontosságú tényezők, mint az SROI értéke, vonzóak a folyamatos jelentési követelmények szempontjából. Nincs egyetlen igaz SROI elemzés.
Megmutatjuk, hogy a különböző tervezési lehetőségekkel és a módszertani szigorral összhangban, az SROI-elemzés a „könnyűtől” vagy „közepesen”, egészen a „haladóig” és az „integráltig” terjedhet, és nagyon kontextus-specifikus módon testre szabható. Átvitt értelemben, az elemzéshez használt szemüvegek lehetnek különböző erősségűek, vagy különböző színű lencséi és kivitelezésűek lehetnek. A hatások azonosításánál, mérésénél és pénzügyi kimutatásánál, konkrét döntések határozzák meg a képet a keretben. Ez a könyv útmutatást ad minden ilyen választáshoz.

Teljes publikáció letöltése: SRI Analysis

Minden jog fenntartva THBE 2021